Lanseringen er bare starten på vekstreisen

Nå er det på tide å starte optimaliseringsreisen. Nå skal vi lage sider og elementer som vi ønsker oss, men som ikke fikk bli en del av “launch pad”-nettsiden. ​

Og vi begynner å samle data og gjøre datadrevne optimaliseringer og utvidelser på nettsiden.

Group of people having a meeting

Hvorfor kontinuerlige forbedringer?​

Dere får en datadrevet tilnærming til forbedring av nettsiden, og kan gjør mer av det som virker.

 • Dere lærer om kundene.
 • Dere vil oppdage nye mønstre hurtigere enn konkurrentene, og kan vinne markedsandeler.
 • Growth Driven Design-prosessen er bygget for å hjelpe alle avdelinger i selskapet med å akselerere mot sine mål. Så det er en demokratisk tilnærming til å jobbe med nettsiden.
 • Fordi det å lage en nettside og deretter la den stå urørt i årevis ikke er beste praksis, og dette er en måte å sette forbedringer inn i et godt system.

Nettsidens roadmap​

Det er mye man kan gjøre for å optimalisere en nettside og øke besøkstallene, konverteringsraten, samt utvide med nye tjenester og produktområder, med mer. 


For å forstå hva man skal fokusere på til enhver tid, er det tre såkalte temaer, med tre fokusområder under hvert tema. ​


Hvert kvartal vil vi fokusere på ett av de tre temaene, og ett eller to fokusområder under hvert tema. På denne måten kan vi ha et «Roadmap» for å jobbe med forbedringer på nettsiden.

Etablerings tema

Dette er det vanligste temaet å starte med. Innenfor dette temaet er det tre fokusområder.

 • Å «høste lavthengende frukt». Bygge sider eller elementer vi tror kan få gode resultater og som er relativt enkle å bygge, det vil si at gevinsten bør være verdt innsatsen og vel så det. ​
 • Å bygge et større publikum, for eksempel ved å søkemotoroptimalisere.​
 • Samle data for å bekrefte at nettsiden skaper verdi for brukerne.​

Optimaliserings tema​

De tre fokusområdene under optimalisering inkluderer:

 • Å forbedre brukervennligheten på nettsiden.
 • Øke konverteringsraten, det vil si jobbe med Konverteringsoptimalisering (CRO – Conversion Rate Optimization)
 • Personalisering – tilpasse brukeropplevelsen på nettsiden til ulike segmenter.

Utvidelses tema

De tre fokusområdene innenfor utvidelsestemaet inkluderer: ​

 • Å bygge nye digitale produkter på nettsiden, for eksempel verktøy digitale ressurser eller interaktive opplevelser. ​
 • Utvikle nye elementer på nettsiden for å forbedre kundereisen til bedriftens «Personas». Dette kan være nye kundeopplevelser, en egen kundeside eller «community» for kunder. ​
 • Finne nye måter til å bruke nettsiden til å hjelpe andre avdelinger i bedriften til å nå sine mål, og dermed bidra til bedriftens vekst.​

Hvert kvartal har vi strategimøte​

Hvart kvartal samles hele teamet og interessentene til et 90-minutters strategimøte hvor vi har fire hovedtemaer.

 • Vi vil raskt oppdatere teamet på alle dokumentene vi opprettet under GDD-strategistadiet, og forsikre oss om at de fortsatt er gyldige eller må justeres basert på nylig vunnet innsikt.​
 • Vi ser på forrige kvartal. Hvilke eksperimenter ble utført, hva var resultatene?​
 • Ha en åpen diskusjon rundt teamets overordnede strategi, retning og fokus.​
 • Gjennomgå teamets gjeldende tema og fokusområde fra nettsidens «roadmap» og diskutere om vi bør fortsette med gjeldende fokusområder, eller bytte over til nye. ​
Growth-Driven Design Kontinuerlig optimalisering

Månedlig "Web-sprint"​

Hver måned vil vekstteamet i Digitalfeet utføre en «Sprint» som inneholder trinnene PLANLEGGE-
BYGGE-LÆRE-OVERFØRE.​

Planlegge​

GDD-strategen vil planlegge og tilrettelegge en workshop for det interne vekstteamet.


Som kunde kan du også bli med på dette møtet. GDD-strategen har før møtet analysert data og forberedt noen «job stories,» mikrohendelser på kjøperreisen som vi ønsker å optimalisere. Vi vil diskutere, komme med ideer og prioritere. Målet er å bestemme hva vi kan gjøre i denne sprinten som vil ha best effekt i forhold til å oppnå forretningsmålene og målene for nettsiden som vi satte i strategifasen.

Bygge

Her bygger vi det vi ble enige om, og setter opp sporing for å kunne måle effekten.

Lære

Vi holder et 45 minutters internt møte hvor vi evaluerer resultater og trekker ut lærdommer. ​

Overføre​

Det vil bli sent ut månedlig rapport med resultatene. I etterkant vil vi alle møtes til et møte for å diskutere hvordan vi kan skape enda bedre resultaer i fremtiden. ​

Priser

39 000 NOK per måned

Eksklusiv mva
Kvartalsvis Summit hvor vi avstemmer resultater og videre strategi
 • Sprint hver måned – Planlegge – bygge – lære – overføre
 • 25 timer å bruke på design og utvikling.
 • Ved behov for ekstra timer kan dette kjøpes

Få en gratis status­rapport for nettsiden din​

 • UX
 • Responsivitet
 • Skjemaer
 • SEO-feil
 • SEO-rangering av nøkkelord
 • Nettsidens struktur
 • Nettsidens lastehastighet

La oss komme på godfot!

La oss ta en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg og bedriften din til å lykkes!

4 person discussing
Skroll til toppen