Personvernerklaering

Digitalfeet AS fokuserer til enhver tid på å beskytte personers personopplysninger, og behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Dette kan være informasjon om våre egne ansatte, kunder og leverandører eller andre som kontakter oss via vår nettside.

Personopplysninger er informasjon og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.
Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger Digitalfeet AS mottar og samler inn når du bestiller og bruker tjenester fra Digitalfeet AS, og hva Digitalfeet AS gjør for å beskytte personopplysningene.

Ved å bestille og bruke tjenestene våre, godtar du at Digitalfeet AS behandler personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen og til de aktuelle rammene til enhver tid.
Digitalfeet AS er ansvarlig for behandlingen av selskapets behandling av personopplysninger.

Innsamling av informasjon via nettside

Når du sender inn et skjema via vår nettside, må det være klart hva du registrerer deg for. Digitalfeet AS vil bare bruke informasjonen du sender inn til det spesifikke formålet som er angitt på skjemaet du har sendt inn. All informasjon som er registrert via skjemaer, chattedialoger og andre registreringer på nettstedet vil bli lagret lokalt Digitalfeet AS’ informasjonssystemer, og vil bli lagret, administrert og muligens slettet enten på forespørsel fra deg, eller når behandlingen ikke lenger er nødvendig.

Registrering og innsamling av personopplysninger

Digitalfeet AS behandler personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss, og informasjon som du ellers frivillig gir fra deg, for eksempel informasjon hvis du fyller ut et skjema på vår nettside og oppgir navn, e-post, telefonnummer, selskap etc.

I Digitalfeet AS tilbyr vi ved sjeldne tilfeller ekstern tilkobling via TeamViewer og Teams, for å hjelpe deg å løse en utfordring. Vi kan da se skrivebordet ditt på PCen slik du ser det. Det er viktig at du, før vi kobler til, har avsluttet alle dokumenter og programmer som kan inneholde personlig informasjon. På denne måten forhindrer vi at personopplysninger blir sett av våre konsulenter når de gir støtte. Når forbindelsen er over, vil våre konsulenter ikke lenger ha tilgang.

Hva brukes personopplysninger til?

Digitalfeet AS bruker personopplysningene til å gi deg de tjenestene du har registrert deg for. Personopplysningene brukes til å administrere kundeforholdet ditt, fullføre leveringen og faktureringen. Digitalfeet AS behandler dermed personopplysninger med samtykke eller for å oppfylle kontraktsmessige forpliktelser, jf.

Nettanalyse og informasjonskapsler

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

Google Analytics bruker informasjonskapsler (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukerens bevegelser på nettet. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange mennesker besøker forskjellige sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som brukes. Ingen av informasjonskapslene tillater oss å knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som person. Data relatert til informasjonskapsler slettes automatisk 14 måneder etter registrering. Du kan administrere bruken av informasjonskapsler selv.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Informasjon som mottas, er underlagt Googles retningslinjer for personvern.
En IP-adresse er definert som personlig informasjon fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en person. Vi anonymiserer brukerens IP-adresse før informasjonen lagres og behandles av Google. Dermed kan den anonymiserte IP-adressen ikke brukes til å identifisere den enkelte bruker.

Din IP-adresse logges også i en kort periode av våre webservere. Brukerens IP-adresse, tid, URLHTTP-status, antall byte som sendes, HTTP-henvisning og HTTP-brukeragent logges i 15 dager. Deretter slettes loggen automatisk.

Søk

Digitalfeet AS lagrer personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning, og iverksetter til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Dine personopplysninger vil kun bli lagret så lenge Digitalfeet AS har et juridisk grunnlag for det og et nødvendig behov for å lagre informasjonen. Når Digitalfeet AS ikke lenger har et juridisk grunnlag eller et nødvendig behov for lagring av personopplysninger, vil informasjonen bli slettet eller anonymisert. Dataene er sikret med kryptering, tilgangskontroll og interne rutiner for dokumentsikkerhet.

Noen av Digitalfeet AS ‘interne systemer er lokalisert i skytjenester. Disse plasseres deretter hos leverandører der behandlingen reguleres av en databehandleravtale.

Dine rettigheter

Du har rett til å få tilgang til informasjonen som Digitalfeet AS har registrert om deg når som helst. Du kan også be om korrigering og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lov.

Hvis vår behandling er basert på ditt samtykke, kan du også trekke dette når som helst.

Vi vil svare på henvendelser fra registrerte personer uten unødig forsinkelse. Forespørsler om det ovennevnte kan rettes til Digitalfeet AS . Hvis du mener at det er brudd på reglene for personopplysninger, kan du klage til Datatilsynet.

Revisjon av personvernerklæringen

Digitalfeet AS kan endre denne personvernerklæringen hvis:

1. Behandlingen av personopplysninger endres.
2. Revisjon anses nødvendig på grunn av endringer i lover eller forskrifter utstedt i henhold til loven.

Digitalfeet AS vil gjøre enhver endring tydelig synlig, men anbefaler generelt at du leser denne personvernerklæringen med jevne mellomrom når du besøker våre nettsteder.

Skroll til toppen